Tak for støtten

Vi har flere gange været heldige at modtage støtte fra fonde, kirker, mv. til vores spejderarbejde. Det er vi meget taknemmelige for. Herunder er en kort beskrivelse af de forskellige projekter/fonde.

December 2013 Støtte fra Haastrup-Vig’s Fond

Ulveflokken hører til i Fuglereden – et lokale to etager under klokkerne i kirketårnet. Et lokalt vi har haft i mange år og hvor inventaret trængte til et løft. Fonden gav 10.000 til nye taburetter.

Marts 2013Loge Støtte fra Odd Fellow Loge nr. 23 Christian den 4.`s Fond (Fondens hjemmeside)

Troppens deltagelse den norske landsleir i Stavanger sker sammen med vores nye venskabstrop fra Oslo, 1. Nordstrand. For at lære hinanden at kende deltager to patruljeledere og to tropledere i 1. Nordstrands kanotur. Turen støttes af fonden, som også støtter særpræg til spejderne- i alt 8.000.

Troppen på Landsleir i Norge

Troppen på Landsleir i Norge

Januar 2013 Støtte fra Tårnby Fonden

Sommerlejren for troppen i 2013 er den norske landsleir i Stavanger – en fantastisk men også dyr tur. Vi søgte fonde, solgte lodsedler, mv. for at skaffe penge til at reducere deltagerprisen og dermed gøre det muligt for alle spejderne i troppen at deltage. Tårnby Fonden støttede turen med 25.500.

Troppen på hike, ved Predikestolen

Troppen på hike, ved Predikestolen

December 2012 Støtte fra Hastrup-Vig’s Fond

Brøndlauget i Birkehytten er etableret og vi har flyttet installationer ud af det sommerhus som oprindelig etablerede boringen til et selvstændigt pumpehus. Fonden støttede denne del af projektet med 20.000.

Birkehytten Juleweekend

September 2012 Støtte fra Menighedsrådet v. Filip Kirke (Kirkens hjemmeside)

Vi havde tre nye telte med på Spejdernes Lejr 2012. De to telte var finansieret af en tidligere fondsansøgning. Menighedsrådet gav os 11.600 til teltprojektet, og finansierede dermed det tredje telt.

De nye telte er med på lejr for første gang

De nye telte er med på lejr for første gang

August 2012 Støtte fra Hastrup-Vig’s Fond

Vores brøndprojekt i Birkehytten – Filip Gruppes hytte lidt udenfor Allerød – har endnu engang modtaget støtte fra fonden – denne gang 10.000. Selvom projektet samlet er på næsten 400.000, er fondens støtte en stor hjælp. Vi har snart vand hen til hytten.

Ulve bager snobrød i Birkehytten

Ulve bager snobrød i Birkehytten

Juli 2012 Støtte fra Jubilæumsfonden (Fondens hjemmeside)

I Filip Gruppe har vi ”altid” brugt de velkendte gule spejdertelte (KitKat). Gennem årene har vi haft mange diskussioner om letvægtstelte, telte med fast bund, osv. men har holdt fast i den samme model. Da vi i efteråret 2011 besluttede at vi skulle have nye telte, blev vi enige om at lade spejderne i troppen være dommere, og endte derfor med at skulle anskaffe tre læke Helsport telte – såkaldte Lavuer. Jubilæumsfonden støttede projektet med 20.000.

De nye telte er med på lejr for første gang

De nye telte er med på lejr for første gang

Juni 2012 Støtte fra Tuborg Fonden (Fondens hjemmeside)

Spejdernes lejr 2012 i Holstebro var på flere punkter en nyskabelse – det var første gang at alle spejdere i Danmark var på lejr sammen. Og i gruppen havde vi besluttet at ”opgradere” lejrkonceptet, med bord-/bænksæt, nye telte, mv. Tuborg Fonden gav 8.000 til nogle super borde/bænke der naturligvis blev malet grønne, og fungerede perfekt på lejren.

Borde købt med støtte fra Tuborgs Grønne Fond

Borde købt med støtte fra Tuborgs Grønne Fond

August 2011 Støtte fra Hastrup-Vig’s Fond

I forbindelse med istandsættelse af vores weekendhytte i Allerød – Birkehytten – søgte vi Hastrup-Vigs fond og fik bevilget 10.000. Støtten går ind i projekt Ny Vand – hytten ligger langt fra vandværksvand og vi er derfor gået sammen med to nabo-sommerhuse om etablering af et brøndlaug og dermed deling af en ny etableret brønd ved det ene sommerhus.

Birkehytten en dejlig sommerdag

Birkehytten en dejlig sommerdag


Skriv et svar